L’electrificació de molls a Barcelona reduirà prop d’una quarta part les emissions del port

El pla Nexigen, xifrat en 110 milions d’euros, manté el seu termini de finalització el 2030 malgrat la pandèmia

El president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Damià Calvet, amb la directora de Transició Energètica, Ana Arévalo, durant la presentació del projecte Nexigen | Autoritat Portuària de Barcelona

JAVIER DE LA SOTILLA Barcelona

22 de febrero de 2022

El pla d’electrificació de molls de l’Autoritat Portuària de Barcelona, pressupostat en 110 milions d’euros, contribuirà a reduir el 22% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de les seves operacions en l’actualitat, prop d’una quarta part, segons les estimacions de l’entitat. El projecte, batejat Nexigen, manté el seu termini de finalització el 2030, malgrat els retards provocats per la pandèmia, i consistirà en la connexió a la xarxa elèctrica, el desplegament de cablejat cap als diferents molls i la col·locació de sistemes Onshore Power Supply (OPS) als molls de ferries, creuers i portacontenidors de les terminals Ferry Barcelona i Best Hutchison Ports.

Segons les estimacions del recinte portuari, quan Nexigen estigui completament implementat, comportarà una reducció de 60.000 tones de diòxid de carboni (CO2) i 1.264 tones d’òxids de nitrogen (NOx), el 38% de les emissions anuals que produeixen els vaixells durant la seva estada en el port i el 25% de les produïdes incloent l’ancoratge i maniobres. Aquesta descarbonització suposa el 22% de les emissions anuals conseqüència de l’activitat portuària i s’alinea amb els objectius de l’Organització Marítima Internacional (IMO en les seves sigles en anglès), de reducció del 50% de les emissions portuàries de cara a 2030, per aconseguir la neutralitat d’emissions el 2050.

110 milions d’euros

L’autoritat portuària, que ambiciona finançament europeu, invertirà 20 milions en el desplegament de la xarxa elèctrica i 90 milions en els OPS

El pla Nexigen és “una peça clau dins de la nostra visió global i transversal de descarbonització de l’activitat del port”, ha ressaltat la directora de Transició Energètica del recinte, Ana Arévalo, aquest dimarts durant la seva presentació. El desenvolupament d’aquest projecte és “altament complex” i s’implementarà en diferents fases simultànies. En primer lloc, es realitzaran dos projectes pilot diferenciats en les esmentades terminals de ferris i portacontenidors. L’Energy Transition Manager de l’autoritat portuària preveu treure a l’abril a licitació, per quatre milions d’euros, el projecte pilot d’electrificació en la Terminal Ferry Barcelona, mentre que la licitació a la terminal de portacontenidors BEST Hutchison Ports, per prop de sis milions d’euros va iniciar aquest procés al gener i la seva concessió està prevista per a juliol.

Ana Arévalo situa els terminis de construcció i connexió dels OPS per a aquestes proves pilot en un mínim de 12 mesos, amb el que es preveu que “a finals de 2023 es donarà el primer subministrament elèctric” a portacontenidors a la terminal BEST i a la terminal de ferries “al llarg del primer trimestre de 2024”. Aquesta última permetrà el primer any connectar vaixells “petits” i no serà fins al segon any quan subministrarà energia a vaixells de major tamany. Una vegada finalitzades les proves pilot, aquests sistemes de connexió de vaixells podran ser integrats en el pla d’electrificació del port.

Imatge que conté text, persona

Descripció generada automàticament“La xarxa elèctrica a l’interior del port serà sensoritzada, intel·ligent i flexible”
Ana Arévalo Directora de Transició Energètica del port de Barcelona

En paral·lel, l’autoritat portuària invertirà 20 milions d’euros en el desplegament de la xarxa elèctrica, que inclou la subestació Port, la connexió en alta tensió a la subestació Ronda Litoral de Red Eléctrica de España (REE) i la xarxa de mitja tensió per tot el recinte portuari. En total, es desplegaran 240 quilòmetres de cable i es realitzaran 20,5 quilòmetres de canalitzacions fins a les terminals. La directora de Transició Energètica ha recordat que el recinte està a l’espera de la tramitació administrativa per a la sol·licitud d’accés i connexió a la Subestació de REE per al període 2021-2026.

En aquest sentit, ha assenyalat que “quan estigui publicada, ens permetrà planificar la connexió de la xarxa elèctrica al port”. El sistema de cablejat d’alta tensió a la subestació subministrarà energia al port, que distribuirà cap als molls per mitjà de cables submarins de mitjana tensió, en una xarxa “sensorizada, intel·ligent i flexible, que ens permetrà anar incorporant noves tecnologies”, manifesta la directora de Transició Energètica. Això significa que el sistema elèctric podrà satisfer les necessitats específiques per a cada vaixell, subministrant més o menys electricitat en funció de la seva tipologia (ferri, creuer o portacontenidors), i afegir la potència elèctrica d’altres fonts externes a la pròpia Subestació de REE.

Les necessitats de subministrament elèctric dels diferents molls que entren en aquesta electrificació, com el moll Prat, la dàrsena de Sant Bertran, el moll Costa i el moll Adossat, van ser mapejades el 2020, quan es va estimar que el recinte portuari requereix al voltant de 80 MW de potència per a l’electrificació de molls. El desplegament del cablejat “és un procés molt llarg, que estimem que durarà quatre anys, des que sol·licitem l’accés i la connexió fins que tinguem la connexió física”, ha explicat Arévalo, “i quan tinguem la capacitat de subministrar aquests 80 MW, haurem de tenir els molls preparats, per aquest motiu estem iniciant diferents projectes en paral·lel”. D’aquesta manera, el recinte preveu tenir llestos el 2026 els primers OPS al moll Adossat de creuers, per després dur a terme una “electrificació gradual”, que estigui completada en 2030, també als molls per a ferries i portacontenidors.

Imatge que conté persona, home, vestit

Descripció generada automàticament“El port de Barcelona ha aconseguit desacoblar les emissions de la seva aportació al PIB”
Damià Calvet President de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Arévalo ha destacat que el port català “pren com a referents els ports de Vancouver i Los Angeles” en les seves ambicions d’electrificació i és el “més avançat” en comparació amb els altres ports espanyols. “La diferència fonamental és el desenvolupament de la subestació: no hi ha un pla d’electrificació com aquest en altres ports, sinó petites proves pilot localitzades en terminals concretes”, ha afegit. Per això, ”estem intercanviant aquesta informació amb els altres ports l’Estat”.

Per la seva part, el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Damià Calvet, ha insistit que el recinte vol “ser un agent actiu” en la transició energètica i ja “ha desacoblat el creixement econòmic (PIB) de les emissions”, que suposen el 2% i el 0,7% de Catalunya, respectivament. “El sector marítim ha de formar part del canvi”, ha conclòs, “i ja hi ha moltes navilieres que tenen plans ambiciosos d’electrificació”. A partir d’aquest moment, l’autoritat portuària buscarà “annexionar al pla Nexigen mitjançant convenis” a les diferents navilieres i terminalistes que treballen amb el recinte. “El port de Barcelona vol estar a la primera divisió, entre els ports més avançats del món”, ha ressaltat Calvet, “i això exigeix moltes converses amb els nostres concessionaris”.

L’electrificació de molls a Barcelona reduirà prop d’una quarta part les emissions del port

El pla Nexigen, xifrat en 110 milions d’euros, manté el seu termini de finalització el 2030 malgrat la pandèmia

El president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Damià Calvet, amb la directora de Transició Energètica, Ana Arévalo, durant la presentació del projecte Nexigen | Autoritat Portuària de Barcelona

JAVIER DE LA SOTILLA Barcelona

22 de febrero de 2022

El pla d’electrificació de molls de l’Autoritat Portuària de Barcelona, pressupostat en 110 milions d’euros, contribuirà a reduir el 22% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de les seves operacions en l’actualitat, prop d’una quarta part, segons les estimacions de l’entitat. El projecte, batejat Nexigen, manté el seu termini de finalització el 2030, malgrat els retards provocats per la pandèmia, i consistirà en la connexió a la xarxa elèctrica, el desplegament de cablejat cap als diferents molls i la col·locació de sistemes Onshore Power Supply (OPS) als molls de ferries, creuers i portacontenidors de les terminals Ferry Barcelona i Best Hutchison Ports.

Segons les estimacions del recinte portuari, quan Nexigen estigui completament implementat, comportarà una reducció de 60.000 tones de diòxid de carboni (CO2) i 1.264 tones d’òxids de nitrogen (NOx), el 38% de les emissions anuals que produeixen els vaixells durant la seva estada en el port i el 25% de les produïdes incloent l’ancoratge i maniobres. Aquesta descarbonització suposa el 22% de les emissions anuals conseqüència de l’activitat portuària i s’alinea amb els objectius de l’Organització Marítima Internacional (IMO en les seves sigles en anglès), de reducció del 50% de les emissions portuàries de cara a 2030, per aconseguir la neutralitat d’emissions el 2050.

110 milions d’euros

L’autoritat portuària, que ambiciona finançament europeu, invertirà 20 milions en el desplegament de la xarxa elèctrica i 90 milions en els OPS

El pla Nexigen és “una peça clau dins de la nostra visió global i transversal de descarbonització de l’activitat del port”, ha ressaltat la directora de Transició Energètica del recinte, Ana Arévalo, aquest dimarts durant la seva presentació. El desenvolupament d’aquest projecte és “altament complex” i s’implementarà en diferents fases simultànies. En primer lloc, es realitzaran dos projectes pilot diferenciats en les esmentades terminals de ferris i portacontenidors. L’Energy Transition Manager de l’autoritat portuària preveu treure a l’abril a licitació, per quatre milions d’euros, el projecte pilot d’electrificació en la Terminal Ferry Barcelona, mentre que la licitació a la terminal de portacontenidors BEST Hutchison Ports, per prop de sis milions d’euros va iniciar aquest procés al gener i la seva concessió està prevista per a juliol.

Ana Arévalo situa els terminis de construcció i connexió dels OPS per a aquestes proves pilot en un mínim de 12 mesos, amb el que es preveu que “a finals de 2023 es donarà el primer subministrament elèctric” a portacontenidors a la terminal BEST i a la terminal de ferries “al llarg del primer trimestre de 2024”. Aquesta última permetrà el primer any connectar vaixells “petits” i no serà fins al segon any quan subministrarà energia a vaixells de major tamany. Una vegada finalitzades les proves pilot, aquests sistemes de connexió de vaixells podran ser integrats en el pla d’electrificació del port.

Imatge que conté text, persona

Descripció generada automàticament“La xarxa elèctrica a l’interior del port serà sensoritzada, intel·ligent i flexible”
Ana Arévalo Directora de Transició Energètica del port de Barcelona

En paral·lel, l’autoritat portuària invertirà 20 milions d’euros en el desplegament de la xarxa elèctrica, que inclou la subestació Port, la connexió en alta tensió a la subestació Ronda Litoral de Red Eléctrica de España (REE) i la xarxa de mitja tensió per tot el recinte portuari. En total, es desplegaran 240 quilòmetres de cable i es realitzaran 20,5 quilòmetres de canalitzacions fins a les terminals. La directora de Transició Energètica ha recordat que el recinte està a l’espera de la tramitació administrativa per a la sol·licitud d’accés i connexió a la Subestació de REE per al període 2021-2026.

En aquest sentit, ha assenyalat que “quan estigui publicada, ens permetrà planificar la connexió de la xarxa elèctrica al port”. El sistema de cablejat d’alta tensió a la subestació subministrarà energia al port, que distribuirà cap als molls per mitjà de cables submarins de mitjana tensió, en una xarxa “sensorizada, intel·ligent i flexible, que ens permetrà anar incorporant noves tecnologies”, manifesta la directora de Transició Energètica. Això significa que el sistema elèctric podrà satisfer les necessitats específiques per a cada vaixell, subministrant més o menys electricitat en funció de la seva tipologia (ferri, creuer o portacontenidors), i afegir la potència elèctrica d’altres fonts externes a la pròpia Subestació de REE.

Les necessitats de subministrament elèctric dels diferents molls que entren en aquesta electrificació, com el moll Prat, la dàrsena de Sant Bertran, el moll Costa i el moll Adossat, van ser mapejades el 2020, quan es va estimar que el recinte portuari requereix al voltant de 80 MW de potència per a l’electrificació de molls. El desplegament del cablejat “és un procés molt llarg, que estimem que durarà quatre anys, des que sol·licitem l’accés i la connexió fins que tinguem la connexió física”, ha explicat Arévalo, “i quan tinguem la capacitat de subministrar aquests 80 MW, haurem de tenir els molls preparats, per aquest motiu estem iniciant diferents projectes en paral·lel”. D’aquesta manera, el recinte preveu tenir llestos el 2026 els primers OPS al moll Adossat de creuers, per després dur a terme una “electrificació gradual”, que estigui completada en 2030, també als molls per a ferries i portacontenidors.

Imatge que conté persona, home, vestit

Descripció generada automàticament“El port de Barcelona ha aconseguit desacoblar les emissions de la seva aportació al PIB”
Damià Calvet President de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Arévalo ha destacat que el port català “pren com a referents els ports de Vancouver i Los Angeles” en les seves ambicions d’electrificació i és el “més avançat” en comparació amb els altres ports espanyols. “La diferència fonamental és el desenvolupament de la subestació: no hi ha un pla d’electrificació com aquest en altres ports, sinó petites proves pilot localitzades en terminals concretes”, ha afegit. Per això, ”estem intercanviant aquesta informació amb els altres ports l’Estat”.

Per la seva part, el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Damià Calvet, ha insistit que el recinte vol “ser un agent actiu” en la transició energètica i ja “ha desacoblat el creixement econòmic (PIB) de les emissions”, que suposen el 2% i el 0,7% de Catalunya, respectivament. “El sector marítim ha de formar part del canvi”, ha conclòs, “i ja hi ha moltes navilieres que tenen plans ambiciosos d’electrificació”. A partir d’aquest moment, l’autoritat portuària buscarà “annexionar al pla Nexigen mitjançant convenis” a les diferents navilieres i terminalistes que treballen amb el recinte. “El port de Barcelona vol estar a la primera divisió, entre els ports més avançats del món”, ha ressaltat Calvet, “i això exigeix moltes converses amb els nostres concessionaris”.

El port de Barcelona suma al grup navilier Grimaldi al seu pla d’electrificació

Els ferris de Trasmed GLE, pertanyents al grup italià, podran connectar-se a la xarxa elèctrica del port “a finals del 2023 o principis del 2024”

El president de Grup Grimaldi, Emanuel Grimaldi, i el president del recinte català, Damià Calvet | Autoritat Portuària de Barcelona

EL MERCANTIL Barcelona

28 de febrero de 2022

El president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Damià Calvet, i el president del grup navilier Grimaldi, Emanuel Grimaldi, han subscrit un acord per connectar els vaixells de Trasmed GLE -companyia pertanyent a la firma- al futur sistema Onshore Power Supply (OPS) o electrificació del moll de Sant Bertran. Es converteix així en la primera empresa concessionària a sumar-se al projecte Nexigen, un dels pilars del pla de descarbonització de l’activitat portuària de Barcelona.

LLEGEIX TAMBÉ

L’electrificació de molls a Barcelona reduirà prop d’una quarta part les emissions del port

JAVIER DE LA SOTILLA

Barcelona

L’acord, formalitzat el divendres a Roma, marca tres objectius principals: establir un full de ruta per implementar la prova pilot OPS a la terminal, realitzar un estudi de compatibilitat que asseguri la connexió entre el moll i els ferris, i definir el procediment operatiu que fixi les accions de connexió i desconnexió. La fase zero de Nexigen preveu la realització de dos projectes pilot d’electrificació de molls, un a la terminal de portacontenidors Best Hutchison Ports i un altre al moll de Sant Bertran, on operen els vaixells de Trasmed GLE. L’autoritat portuària va explicar el dimarts passat, durant la presentació de Nexigen, que té previst treure aquest últim a licitació a l’abril i connectar els primers ferris al sistema OPS “a finals del 2023 o principis del 2024”.

Imatge que conté persona, home, vestit

Descripció generada automàticament“Necessitem la complicitat dels nostres clients i concessionaris per descarbonizar el port”
Damià Calvet President de l’Autoritat Portuària de Barcelona

“Per aconseguir un transport marítim climàticament neutre”, assegura Damià Calvet, “necessitem la complicitat dels nostres clients i concessionaris”. La signatura d’aquest acord aconseguit amb Grimaldi “és un clar exemple d’aquesta complicitat i el compromís de tot el sector”, afegeix, per transformar la qualitat de l’aire, reduint les emissions de NOx i CO? en l’àrea de Barcelona.

Després de la presentació del projecte Nexigen, el recinte portuari està tractant de sumar al pla als diferents concessionaris i terminalistes que operen en l’actualitat al recinte. Per la seva part, Emmanuel Grimaldi, el grup empresarial del qual compta amb una extensa flota amb tecnologia Zero Emission in Port amb bateries instal·lades als propis vaixells, manifesta que, amb aquesta col·laboració, pretén “estendre aquesta possibilitat també als vaixells de Trasmed GLE a través del sistema OPS”, permetent així “confirmar el nostre lideratge en el sector del transport sostenible”.

El puerto de Cartagena mueve 3,2 millones de toneladas en enero

28 febrero, 2022

El puerto de Cartagena comienza el 2022 con más de 3,2 millones de toneladas movidas en enero con un incremento en todas las mercancías y marcando la segunda mejor cifra de la historia, lo que supone un incremento del 32,59% con respecto al 2021. Estas cifras solo han sido superadas en enero del 2018 con más de 3,4 millones de toneladas.

Por partidas, el puerto de Cartagena ha movido cerca de 2,4 millones de granel líquido, un 31,61% más que en el 2021. Cabe recordar que este tráfico supone alrededor del 70% del total del puerto cartagenero, sumando el pasado año más de 24 millones de toneladas. El gas natural, uno de los productos de mayor crecimiento, se ha incrementado sobre el año anterior de cerca del 68%, con más de 350.000 toneladas movidas en 10 buques metaneros. En 2021 el tráfico total superó los 2,6 millones de toneladas, con un incremento del 16%.

El puerto de Cartagena incrementa su tráfico de contenedores en un 30,5%

En lo referido al tráfico de granel sólido, los datos suponen un 35,79% más que 2021 con 707.191 toneladas, la mayoría importadas, con un mayor crecimiento en cereales, hasta las 452.582 toneladas; piensos, con 48.356 toneladas; y en clinker, un nuevo tráfico del puerto de Cartagena, que suma 36.464 toneladas y espera acumular hasta 200.000 toneladas para este año 2022.

En mercancía general, las cifras son de 86.156 toneladas, un 36,22% más con respecto al ejercicio del año anterior, que corresponden a mercancías siderúrgicas, agroalimentarios, de material de construcción y químicas. Además, el tráfico de contenedor suma 56.930 Teus, con una subida del 30,5%. 

El tráfico de aerogeneradores comienza un buen año con un incremento del 73,8%, con 7.300 toneladas. La presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, ha recordado que “nuestra capacidad para ofrecer servicios seguros y eficaces nos permite contar con la confianza de las empresas que tiene a Cartagena como un puerto clave para seguir creciendo en los tráficos habituales y para implantar nuevas mercancías que irán asentándose en este 2022” y mostró su satisfacción por conseguir el primer puesto en el ranking portuario en los graneles líquidos.

Valencia afianza su liderazgo en el Mediterráneo y se sitúa como el 27º puerto a nivel mundial

28 febrero, 2022

La consultora Alphaliner ha situado al puerto de Valencia en la 27ª posición en el ranking mundial de puertos. El recinto valenciano es el primer puerto español en aparecer en la lista y el cuarto a nivel europeo, tras el puerto de Rotterdam, que ocupa la 11ª posición, y los de Amberes y Hamburgo, que se encuentran en la 15ª y la 19ª posición respectivamente. 

Según Alphaliner, con los datos de contenedores de los 30 principales puertos del mundo (cerrados a 31 de diciembre del año pasado), el puerto de Valencia adelanta al griego de El Pireo para consolidar su posición como primer puerto de referencia en el Mediterráneo. En el ámbito global, el recinto gestionado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) mejora un puesto respecto a la clasificación del 2020, unos datos que muestran “la fuerza del puerto de Valencia y el impacto que tiene en los tráficos mundiales”, según ha señalado su presidente, Aurelio Martínez.

El informe destaca la importancia de los puertos mixtos, que son aquellos que concentran carga y transbordo. En el caso del enclave valenciano, Alphaliner señala que en el 2021 los muelles valencianos gestionaron 5.614.454 contenedores, un 3,4% más que el ejercicio anterior, que lo consolida como hub estratégico del Mediterráneo. Para el presidente de la APV, la clave “es la combinación de tráfico export/import con transbordo. El tránsito es fundamental para facilitar la conectividad con todos los puertos del mundo. Gracias a que tenemos volumen suficiente para que las navieras atraquen en Valencia, los exportadores e importadores que operan en Valencia tienen unos precios más competitivos. Si no fuera así, se tendrían que ir a otros puertos con el incremento de costes que eso les implicaría”.

La clasificación mundial vuelve a estar liderada por los recintos asiáticos (Shanghai, Singapur y Ningbo), mientras que los principales incrementos se dan en puertos indios (Mundra y Nhava Sheva), estadounidenses (Los Angeles y New York) y Marruecos (Tánger).

Los 30 principales puertos del mundo gestionaron 450 millones de contenedores en el 2021 

El análisis de Alphaliner indica que los 30 principales puertos del mundo manejaron 450 millones de contenedores durante el año el año pasado frente a 421 millones en el 2020. Este dato refleja que el comercio marítimo mundial sigue creciendo y los principales recintos portuarios están aumentado su capacidad. Para Martínez, “el tamaño de los puertos es importante para atraer los buques grandes que son los que mueven las mercancías a nivel mundial y, para seguir teniendo conectividad y que las empresas puedan tener acceso a cualquier mercado del mundo con el menor coste posible”. 

“El puerto de Valencia podría haber crecido más en el 2021 pero, como ha pasado en otros puertos, una parte de los barcos se han tenido que ir a otros destinos porque hemos estado cerca de la congestión”, ha concluido el presidente de la APV.

Valencia afianza su liderazgo en el Mediterráneo y se sitúa como el 27º puerto a nivel mundial

28 febrero, 2022

La consultora Alphaliner ha situado al puerto de Valencia en la 27ª posición en el ranking mundial de puertos. El recinto valenciano es el primer puerto español en aparecer en la lista y el cuarto a nivel europeo, tras el puerto de Rotterdam, que ocupa la 11ª posición, y los de Amberes y Hamburgo, que se encuentran en la 15ª y la 19ª posición respectivamente. 

Según Alphaliner, con los datos de contenedores de los 30 principales puertos del mundo (cerrados a 31 de diciembre del año pasado), el puerto de Valencia adelanta al griego de El Pireo para consolidar su posición como primer puerto de referencia en el Mediterráneo. En el ámbito global, el recinto gestionado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) mejora un puesto respecto a la clasificación del 2020, unos datos que muestran “la fuerza del puerto de Valencia y el impacto que tiene en los tráficos mundiales”, según ha señalado su presidente, Aurelio Martínez.

El informe destaca la importancia de los puertos mixtos, que son aquellos que concentran carga y transbordo. En el caso del enclave valenciano, Alphaliner señala que en el 2021 los muelles valencianos gestionaron 5.614.454 contenedores, un 3,4% más que el ejercicio anterior, que lo consolida como hub estratégico del Mediterráneo. Para el presidente de la APV, la clave “es la combinación de tráfico export/import con transbordo. El tránsito es fundamental para facilitar la conectividad con todos los puertos del mundo. Gracias a que tenemos volumen suficiente para que las navieras atraquen en Valencia, los exportadores e importadores que operan en Valencia tienen unos precios más competitivos. Si no fuera así, se tendrían que ir a otros puertos con el incremento de costes que eso les implicaría”.

La clasificación mundial vuelve a estar liderada por los recintos asiáticos (Shanghai, Singapur y Ningbo), mientras que los principales incrementos se dan en puertos indios (Mundra y Nhava Sheva), estadounidenses (Los Angeles y New York) y Marruecos (Tánger).

Los 30 principales puertos del mundo gestionaron 450 millones de contenedores en el 2021 

El análisis de Alphaliner indica que los 30 principales puertos del mundo manejaron 450 millones de contenedores durante el año el año pasado frente a 421 millones en el 2020. Este dato refleja que el comercio marítimo mundial sigue creciendo y los principales recintos portuarios están aumentado su capacidad. Para Martínez, “el tamaño de los puertos es importante para atraer los buques grandes que son los que mueven las mercancías a nivel mundial y, para seguir teniendo conectividad y que las empresas puedan tener acceso a cualquier mercado del mundo con el menor coste posible”. 

“El puerto de Valencia podría haber crecido más en el 2021 pero, como ha pasado en otros puertos, una parte de los barcos se han tenido que ir a otros destinos porque hemos estado cerca de la congestión”, ha concluido el presidente de la APV.


Port de Barcelona prevé invertir 81 millones de euros en materia de infraestructuras este año

Port de Barcelona mantiene un ciclo inversor al alza con 81M€ para infraestructuras en 2022

01 marzo 2022 05:20

 Alba Tejera

  • TEMAS

Port de BarcelonaPort Vell

El Port de Barcelona cuenta con una inversión para infraestructuras en 2022 presupuestada en 81 millones de euros.

BARCELONA. Tal como detalló el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Damià Calvet, en la rueda de presentación de resultados del Port correspondientes al ejercicio 2021, “los buenos resultados económicos del año pasado, y especialmente el dato del cash flow, nos permiten afrontar con solidez un ciclo inversor, con el que pretendemos reforzar nuestro compromiso con la sociedad y seguir creciendo de forma sostenible, incrementando así nuestra aportación a la economía y generando puestos de trabajo”.

De este modo, el Port de Barcelona seguirá desarrollando en 2022 un ciclo inversor al alza, con 81 millones de euros previstos para infraestructuras, frente a los 55 millones que la entidad destinó año pasado para actuaciones relacionadas en este ámbito.

En este sentido, Calvet, recordó que no se trata de ampliar el espacio físico ya existente, sino de reorganizar la infraestructura portuaria. “Aportaremos este valor sin crecer físicamente, el Port no se amplía ni un palmo, sino reordenando las actividades dentro de los límites del recinto portuario, lo que repercutirá en más capacidad, más eficiencia y más sostenibilidad”.

Así, la inversión en infraestructuras del Port para 2022 se divide en varios bloques: actuaciones logísticas, en materia de sostenibilidad, obras portuarias y puerto-ciudad.

Actuaciones logísticas

Una de las principales actuaciones contempladas en el plan inversor de este año se centra en el futuro nodo logístico intermodal y cuenta con una inversión estimada de 2,4 millones de euros para el ejercicio 2022. Esta intervención, que permitirá avanzar en el desarrollo del nodo ferroviario, consiste en el movimiento de precargas de la Terminal Intermodal, ubicada en el antiguo cauce del río Llobregat. Se trata de la actuación número tres en este ámbito.

Otro proyecto a destacar entre las inversiones en infraestructura destinadas a la actividad puramente logística y también incluida en el proyecto del futuro nodo logístico, es la consolidación de los terrenos y los servicios afectados por las terminales situadas en el nuevo Llobregat, que también formarán parte de este nodo ferroviario. Esta actuación cuenta con una inversión estimada en 31 millones de euros.

EL DATO

83M€

CASH FLOW. La cifra de cash flow del Port de Barcelona, alcanzó en 2021 los 83 millones de euros.

También en el ámbito de las actuaciones enfocadas a la actividad logística y vinculada al futuro nodo ferroviario, el Port de Barcelona prevé llevar a cabo, en 2022, el movimiento de precargas en la Terminal Prat (actuación número 8). Para ello, la inversión estimada es de tres millones de euros.

Actuaciones en sostenibilidad

En materia de sostenibilidad y transición energética, destaca la puesta en marcha del proyecto piloto de suministro eléctrico a buques en el muelle de la Terminal de BEST. Este proyecto forma parte de la fase cero del Plan de Electrificación de Muelles, Nexigen, y cuenta con una inversión en infraestructura por parte del Port, para el ejercicio 2022, estimada en seis millones de euros.

Asimismo, el Port de Barcelona destinará este año 50 millones de euros a los nuevos atraques del muelle de la Energía. La actuación se concentra en los amarres C, D y E y consisten en dotar esta línea de amarres de toda la tecnología necesaria para que la carga y descarga de graneles líquidos se haga con todas las exigencias de sostenibilidad y seguridad que requieren este tipo de mercancías.

Obras portuarias

Este apartado incluye también una actuación de reurbanización de la Ronda del Port, en el tramo IV. Se trata de la tercera fase de la actuación y contará con una inversión prevista en 3,5 millones.

Por otra parte el Port dará inicio en 2022 a una remodelación del muelle Contradic Nord. Se trata de la renovación integral del muelle para adaptarlo a los nuevos usos, principalmente actividades de short sea shipping. La inversión para esta actuación está estimada en 15 millones de euros.

Además, se contemplan dos actuaciones en el Moll Adossat, una estimada en cinco millones de euros y otra en 30.

Actuaciones Port Vell

En el ámbito de puerto y ciudad, el Port de Barcelona prevé licitar e iniciar las obras de remodelación del área pesquera, para hacerla visitable y abrirla a la ciudadanía. El proyecto se presentará esta misma semana.

En este bloque destaca también la demolición del IMAX Port Vell, actuación prevista en el proyecto Liceu Mar, a la que la APB tiene previsto destinar un millón de euros este año.

Por último, el Port de Barcelona prevé dar continuidad a la rehabilitación del edificio del Portal de la Pau, con una inversión de cerca de 10 millones. En 2022 se prevé retomar la licitación del proyecto para poder continuar las obras.

EN DETALLE

El futuro nodo logístico del Port de Barcelona estará compuesto por un total de seis terminales, dos de las cuales ya están en funcionamiento y otras cuatro cuya planificación está recogida en el Plan Director Urbanístico. Más concretamente, una de las terminales incluidas en el PDU es la Teminal Nou Llobregat, que contará con cinco vías de expedición y de recepción. En segundo lugar, el PDU prevé la construcción de dos Terminales Intermodales (terminal C/D y terminal E/R), la primera con ocho vías de expedición y recepción y la segunda – que dará servicio a la anterior- con cuatro vías de carga y descarga. Y, por último, la Terminal de Ferroutage.

Los sindicatos de remolque tomarán medidas contra los “despidos abusivos”

28 febrero 2022 13:14

DP

  • TEMAS

BarcelonaCGT

La Plataforma Estatal de Remolque celebró su primera reunión del año el pasado martes 15 de febrero. La reunión fue convocada y realizada por videoconferencia teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el escenario coyuntural del actual estado de alarma, de la actual situación provocada por el COVID-19.

BARCELONA. Los asistentes de dicha plataforma forman parte de los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Huelva, Santander, Las Palmas, Tenerife y Valencia.

La reunión tuvo como fin principal exponer los despidos repetidos en las navieras de remolque en los puertos de Ferrol y Santander. Además, se trataron las jornadas de trabajo fuera de la ley y la competencia desleal de otras empresas de remolque y amarre, las cuales no cumplen con las condiciones que piden, en los pliegos de condiciones, dichos puertos. Los asistentes aprueban tomar medidas contra estos casos abusivos en perjuicio de los trabajadores del sector.

Durante la reunión, los delegados pusieron sobre la mesa otras necesidades para mejorar la situación de falta en la seguridad y mejorar los derechos de los trabajadores portuarios.

Como plataforma se llevarán a cabo una serie de medidas, entre ellas una solicitud de reunión con ANARE y otra con Puertos del Estado, así como acordar un plan de acción inmediata para que si, fuera el caso, actuar de forma inmediata y unitaria.

El sindicato CGT, al ser mayoritario en el sector de remolque, llevará a Puertos del Estado el manifiesto de la plataforma, esta misma semana.

Las claves de la nueva «regulación» de los centros portuarios de empleo, CPE.

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 01/03/2022

Las presiones, la negociación, y las posibilidades de salirse.
Se ha aprobado finalmente por el Congreso de los Diputados, el jueves 24 de febrero, la enmienda al proyecto de Ley de Protección al Consumidor que en su disposición final recoge un cambio importante para los centros portuarios de empleo, CPE. Para Joaquín Coello el director de Asoport, encubre el incumplimiento del Reino de España de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, TSJUE. Un poco forzado como mínimo es. A los que se les ha ocurrido en el siempre barroco mundo de la Estiba han vestido un santo y pueden desvestir a otro.

Se ha aprobado finalmente por el Congreso de los Diputados la enmienda al proyecto de Ley de Protección al Consumidor que en su disposición final, a calzador, recoge un cambio importante para los centros portuarios de empleo, hacerlas «joint ventures» y «Cooperativas» de un golpe.

Para Asoport, es una chapuza que encubre el incumplimiento del Reino de España de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, TSJUE. Un poco forzada como mínima es. A los que se les ha ocurrido en el siempre barroco mundo de la Estiba han vestido un santo y pueden desvestir a otro.

Recordemos que los centros portuarios de empleo son los herederos de las antiguas Sagep, antes APIES, las sociedades de Estiba y Desestiba qué emplean a los portuarios en los puertos españoles.

La enmienda ha traído bastantes cambios y además de decir que los centros portuarios de empleo, CEP, son empresas de propiedad conjunta como las joint ventures, y de base mutualista como las cooperativas; lo cual viene a eludir el problema de Competencia, de la CNMC, que dice que el que solo haya un centro portuario de empleo, CEP, y además constituido por la mayoría de empresas terminalistas de un puerto constituye una práctica contraria a la competencia ha traído otros cambios fundamentales.

En cuanto a la cuestión de la base mutualista será cuestión de que Bruselas la Comisión Europea se lo quiera creer, como excusa válida para seguir manteniendo que no existe esa barrera a la competencia qué significa que estén en manos de la mayoría de las empresas que puedan hacer con ello una barrera de entrada a cualquier nuevo competidor en el puerto.

El rebuscamiento es ingenuo si no fuese por que en la Estiba todo vale. Y si además las autoridades del momento hacen caso omiso de su deber de tutela de los intereses generales, con un presidente de Puertos del Estado, que aparece bajo el síndrome de Estocolmo, y va y dice que las pretensiones de Coordinadora son «muy respetables» y que hace lo posible para que esté cómoda

Tendrá que haber denuncias concretas y en eso está Asoport la Asociación de Joaquín Coello, presidida por el granelista Gonzalo Alvargonzález, pero que ahora lo que parece estar negociando, son privilegios para sus asociados para poderse obtener mejores condiciones en los CEPS, o poderse marchar de ellos en el caso de las empresas de graneles sin que Coordinadora les represalie.

Sin embargo la Enmienda ha traído cambios fundamentales en la Ley 19/1994 de las empresas de trabajo temporal que fue reformada cuando se reformó la estiba en 2017 y en 2019.

Entonces se introdujeron unos artículos, del 18 en adelante, en esa ley de las empresas de trabajo temporal, creando la figura de empresa de empleo temporal portuaria, que pasó a denominarse centro portuario de empleo, CEP.

Aquella reforma dio ciertos privilegios a los centros portuarios de empleo al permitirles mecanismos diferentes de garantía y de notificación del empleo a las autoridades de trabajo, respecto de las ETTs.

Pero esta enmienda ha venido a aumentar los privilegios de los centros portuarios de empleo al excluir a las empresas de trabajo temporal de una serie de beneficios y privilegios que se le dan a los centros portuarios de empleo, quedan fuera de los puertos.

No ha prosperado la petición de las empresas de trabajo temporal para tener los mismos privilegios que los centros portuarios de empleo.

Los CEP necesitan una garantía del 10% de la masa salarial contratada el último año, por ejemplo si la masa salarial contratada el último año fue de 40M € las empresas del CEP necesitan aportar una garantía de 4M €.

Pero la enmienda introduce que esten obligadas a cumplir en todo con el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, ese largo articulado sobre los expedientes de regulación de empleo, ERES, y de esa forma los somete a la autoridad de trabajo para cualquier movimiento del empleo hacia abajo. Es decir a la hora de despedir.

Consolidado el monopolio de los centros portuarios de empleo, CEP, en los puertos, por este sistema, en contra de la Sentencia del TSJUE, surge por un lado la denuncia ante Bruselas y la CNMC en España de la posible ilegalidad del régimen aprobado y de su inconstitucionalidad en España.

Además algunos empresarios de esos centros portuarios de empleo quieren aprovechar, lo que aprecian como un cambio fundamental en la condiciones de las sociedades, para marcharse de ellos sobre, todo en aquellos casos en que necesitan pocos estibadores, por ser su manipulación por medios mecánicos como ocurre en los graneles.
Esta es la situación de varias empresas del presidente de Asoport, Gonzalo Alvargonzalez, ERSHIP entre ellas, al cuál le interesaría salirse de los centros portuarios de empleo ya que como se está demostrando en la situación del de Bilbao estar en un centro portuario de emple, CPE, como usuario y como accionista ahora de una joint venture mutualista, solo trae responsabilidades legales.

Como se está viendo en el preconcurso que ha presentado Bilboestiba. La condición de usuario de la ETT CPE, trae responsabilidad, porque al estar contratando continuamente a los estibadores, al final pueden acabar considerándose fijos de la empresa usuaria, y como accionista trae todos los problemas que conlleva el compartir la gestión de una empresa ahora de propiedad conjunta, joint venture, a la fuerza.

Si antes de 2017, como dijo la ley de la Estiba, de 2017 y 2019, la presencia en la Sagep era coercitiva, ahora se les coerce a estar en Joint ventures mutualistas.

Coello airea que sabe el sistema para irse en 2 meses de un CPE.

Es más sencillo, todo se basa en que conforme a los artículos 346 y 347, de la Ley de Sociedades de Capital, las causas legales de separación del socio son las siguientes:

«Modificación completa o sustancial del objeto social: Si un socio decidió de forma voluntaria adquirir dicha condición al sentirse atraído en la actividad de la sociedad, y no obstante dicha actividad se modifica por completo parece legítimo que dicho socio pueda voluntariamente separarse de la sociedad, precisamente por dicho cambio de rumbo de la sociedad», o la «creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias».

En suma si un socio de una Sociedad se le cambian de forma sustancial el objeto social, o se le obligan a realizar prestaciones se puede ir, sino en dos meses en cuatro meses.Con ese objeto Joaquín Coello el director de Asoport, negocia una contraprestación con los sindicatos de estibadores para que algunos de sus asociados puedan simple y llanamente marcharse de los CPEs, sin que les provoquen un conflicto, como le paso al Grupo Alonso, y que ahora sin embargo va muy bien al desligarse completamente.

Los tráficos de Ucrania representan el 3,9% del total de tráficos del Port de Tarragona en 2021.

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 25/02/2022

Ascienden a un total de 854.000 toneladas, básicamente cereales y forrajes. El tráfico se concentra a principio de año y la afectación en los próximos 12 meses será mínima. Los otros principales suministradores de cereales del Port son Brasil y Argentina.
 

La importación de cereales procedentes de Ucrania se concentra principalmente en los meses de diciembre, enero y febrero, por lo cual, la afectación será prácticamente nula en un horizonte de 12 meses. El presidente del Port, Josep M. Cruset explica que “las importaciones de cereales del Port desde Ucrania son similares a la de países de América del Sur, como Brasil y Argentina, que llegado el momento probablemente se convertirán en mercados alternativos, así como Estados Unidos o Francia”.
 

Josep M. Cruset ha añadido que “el equipo de dirección de la APT está en contacto permanente con las empresas concesionarias, consignatarias y navieras de la comunidad portuaria para seguir de cerca la evolución de los acontecimientos en Ucrania”.


Los cereales que entran por el Port de Tarragona alcanzan el mercado de Cataluña (Lleida) y Aragón, principalmente, donde se concentran muchas empresas productoras de piensos y forrajes y un número importante de explotaciones agrarias.
 

Tráficos con Rusia
 

Los tráficos con Rusia representaron el 11,6% del total del movimiento de mercancías del Port de Tarragona en 2021. Ascendieron a un total de 2.808.000 toneladas. La mayoría son importaciones de crudo de petróleo (1,1 millones de toneladas), fuel-oil (unas 700.000 toneladas) y carbón coque de petróleo (550.000 toneladas), entre otros. Las 550.000 toneladas de carbón procedente de Rusia se reexportan a la isla de Cerdeña, en Italia.
 

El presidente del Port no se muestra preocupado por posibles afectaciones en los tráficos con Rusia en caso de que la Unión Europea decidiera aplicar algún tipo de restricciones en las relaciones comerciales con este país. Cruset explica que “el sector estaba preparado por esta circunstancia y podrá importar el crudo de petróleo desde los otros países exportadores”. El Port de Tarragona importa aproximadamente 9 millones de toneladas de crudo de petróleo cada año, de los cuales solo 10% procede de Rusia.

Los graneles y el ro-ro lanzan el tráfico del puerto de Algeciras

24 febrero, 2022

El puerto de Algeciras arranca el año a buen ritmo con un tráfico total de 9 millones de toneladas que suponen un crecimiento del 8% respecto a enero del año pasado. Los principales empujes de la actividad han sido los graneles, tanto líquidos como sólidos. Así, los primeros suman 2.266.108 toneladas (+18,7%) debido tanto al aumento en un 25% de la descarga de materia prima (petróleo crudo), como a la exportación de productos refinados como el fuel oil (+26%) y el gasoil (+12,2%). Respecto a los segundos, la llegada de carbón con destino a la térmica de Viesgo en Los Barrios tras su puesta en marcha en enero ante la situación transitoria que atraviesa el mercado de la energía, ha disparado este tráfico por encima del 320% hasta superar las 207.000 toneladas. El suministro de combustible a buques mantiene el camino creciente iniciado en el 2021, con un mes de enero en el que las compañías han avituallado tanto en fondeo como en atraque casi 274.000 toneladas de producto, un 53% más. 

El cuarto de los factores que sigue creciendo a dos dígitos es el tráfico de mercancías entre Algeciras y Tanger Med, que ya rozó las 400.000 unidades en el 2021 (+15%). Así, este enero la ruta que conecta ambas orillas con una veintena de salidas al día ha sido utilizada por 38.944 camiones y semirremolques, un 13,4% más.  

En cuanto al tráfico de contenedores, las terminales movieron en enero 394.787 teus, un 2,3% menos. El desglose arroja un nuevo aumento de los contenedores llenos de importación y exportación del 30% y 9%, respectivamente. El tráfico ferroviario, muy relacionado con este incremento del import/export, también creció un 76%, hasta alcanzar los 4.322 teus.

El número de escala de buques portacontenedores se mantuvo estable con 254 unidades, un 24% más.