Els consignataris de Barcelona temen els efectes de l’impost a les emissions dels vaixells

El col·lectiu manté reunions periòdiques amb la Generalitat de Catalunya per avaluar limpacte de la nova regulació

El president de l’Associació de Consignataris de Barcelona, Jordi Trius, a l’acte de commemoració del centenari de l’entitat | Associació de Consignataris de Barcelona

EL MERCANTIL Barcelona

25 de mayo de 2023

L’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells, que la Generalitat de Catalunya planteja implantar aquest mateix exercici, genera neguit entre els consignataris de Barcelona. Des de l’associació que els aglutina recorden que aquest avantprojecte “estableix que el contribuent d’aquest impost és el navilier o l’armador del vaixell”, si bé serà “el consignatari la figura designada com a subjecte passiu en substitució del contribuent i, per això, caldrà ser qui presenti l’autoliquidació de l’impost i qui haurà de fer directament el pagament corresponent amb periodicitat trimestral”. Segons el parer de l’Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, “aquest gravamen pot perjudicar l’activitat del col·lectiu al port de Barcelona i derivar en el desviament d’escales de vaixells cap a altres ports fora de Catalunya”.

1€/kg d’emissions

Es preveu gravar amb un euro el quilo d’emissions aquest any, xifra que creixerà fins a 3,5 euros el 2026

El document de partida estableix una taxa les emissions de NOx i de partícules dels vaixells que, amb un arqueig brut superior a les 5.000 tones, entrin, atraquin, surtin o fins i tot fondegin al port. “El gravamen serà d’un euro per quilo d’emissions el 2023 i passarà a 1,5 euros el 2024, a 2,5 euros el 2025 i a 3,5 euros per quilo a partir del 2026”, han enumerat des del col·lectiu consignatari, que ha presentat al·legacions a l’avantprojecte. A més, l’entitat “continua mantenint reunions periòdiques amb l’Agència Tributària Catalana i amb la direcció de Tributs de la Generalitat per veure com aquesta nova reglamentació pot arribar a incidir” al negoci i, més concretament, a l’activitat dels seus membres.

A aquesta qüestió de gravar les emissions dels grans vaixells a Catalunya, els consignataris afegeixen dos assumptes més, en aquest cas d’origen europeu, que també incidiran en l’exercici de les seves funcions: les noves disposicions que fixa el Codi duaner de la Unió i la posada en marxa de la Finestreta Única Marítima Europea. Pel que fa a les modificacions comunitàries en matèria duanera, l’Associació de Consignataris de Barcelona apunta a la incidència dels canvis previstos a la Declaració Sumària (DS) de les mercaderies i la Declaració Sumària de Dipòsit Temporal (DSDT), així com la utilització del sistema Import Control System 2 (ICS2). Com recorden, “aquest nou sistema de transmissió de la informació, que reemplaça gradualment el Sistema de Control d’Importacions (ICS) existent de la Unió Europea, ja és obligatori utilitzar-lo en el transport aeri de mercaderies amb destinació a la UE, però, a partir del març del 2024, ho serà per als operadors vinculats al transport marítim”. A partir d’aquesta data, s’obligarà a “facilitar la informació anticipada sobre la càrrega abans de la seva arribada al territori duaner comunitari, així com un conjunt complet de dades a les declaracions sumàries d’entrada de mercaderies”.

Els consignataris es mostren expectants davant els canvis duaners i la Finestreta Única Marítima Europea

Pel que fa a la Finestreta Única Marítima Europea, que s’activarà a partir del 15 d’agost de 2025, l’objectiu de Brussel·les és, en paraules dels consignataris de Barcelona, “harmonitzar l’intercanvi electrònic de la informació necessària sobre l’arribada, permanència i sortida dels vaixells que fan escala als ports de la Unió Europea”. Per això, “es preveu millorar la competitivitat i l’eficàcia del transport marítim mitjançant la reducció de la càrrega administrativa, en introduir un sistema d’informació digital simplificat que harmonitzi els sistemes nacionals existents i redueixi la càrrega administrativa”, factors que redundaran en l’activitat de les empreses consignatàries.

REIVINDICAR EL PES DEL COL·LECTIU EN EL DIA DE L’AGENT CONSIGNATARI
L’Associació de Consignataris de Barcelona celebrarà el proper 13 de juny la novena edició del Dia de l’Agent Consignatari amb un doble objectiu: reunir la comunitat marítim-portuària de Barcelona i defensar la figura d’aquest col·lectiu. Com ha expressat el seu president, Jordi Trius, “aquesta trobada servirà per reivindicar la importància d’una de les professions més antigues lligades a l’activitat comercial portuària de Barcelona”. Els consignataris i els agents de les navilieres nacionals i internacionals “han jugat i continuen jugant un paper fonamental en el comerç marítim mundial, malgrat les vicissituds esdevingudes durant els darrers quatre anys”, ha manifestat Jordi Trius.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *